019-31 50 50 | info@lindbergsbuss.se
Glanshammarsvägen 82, Örebro  |  Kontakta oss

Resevillkor för paketresor

VS & Perssons Bussar AB har enligt resegarantilagen ställt lagstadgad resegaranti till kammarkollegiet.
 
För resor som arrangeras av Lindbergs Buss AB gäller i första hand nedanstående särskilda resevillkor. I övriga fall tillämpar vi branschens allmänna resevillkor för paketresor
 
Anmälan är bindande så snart den skriftliga eller muntliga beställningen är gjord.
 
Anmälningsavgift på paketresor är 500 kronor per person, 10% av resans pris om resepaketet innehåller flyg. På Birka eller andra kortare resor kan anmälningsavgiften vara lägre.

Slutbetalning erläggs enligt följande om inte annat anges i reseprogram eller bokningsbekräftelse. Vid bussresa erläggs slutbetalning senast 30 dagar före avresa. Vid resa med flyg ska slutbetalningen erläggas senast 60 dagar innan avresan.
 
Betalsätt vid inbetalning via internetbank anger ni ert OCR-nummer, eller i vår butik där möjlighet finns för betalning med kort eller kontanter.
 
Se noga igenom ditt försäkringsskydd innan du åker på en resa. Vid resa till utlandet bör reseförsäkring tecknas. Vi hjälper gärna till att teckna en till gällande pris. Lämna dyrbara smycken hemma eller deponera dem i hotellreceptionen.
 
Avbeställningsskydd är frivilligt och beställs vid bokningstillfället. Skyddet träder i kraft vid tillfälle då akut sjukdom förhindrar resa. Detta styrkes med läkarintyg och berättigar då full återbetalning så när som på 350 kronor i expeditionsavgift. Avbeställningsskyddet kostar 250 kronor per person. 500 kronor om resepaketet innehåller flyg (speciella regler gäller för dagsresor och teaterresor).
 
Avbeställningskostnader utan avbeställningsskydd.

Paketresa utan flyg:
Vid avbeställning tidigare än 30 dagar före avresa debiteras 350 kronor.
Från 30 dagar till 14 dagar före resan är anmälningsavgiften förverkad.
Senare än två veckor före avresa debiteras 50% av resans pris.
Inom 24 timmar före avresa kan ingen återbetalning ske.

Paketresa med flyg:
Vid avbeställning tidigare än 60 dagar före avresa är avbeställningskostnaden 10% av resans totala pris.
Vid avbokning 31-60 dagar innan avresa debiteras 50% av resans pris.
Vid avbokning från 30 dagar eller mindre innan avresa kan ingen återbetalning ske.

Paketresa med Birka:
Vid avbeställning tidigare än 7 dagar före avresa ingen kostnad.
Vid avbeställning från 6 dagar eller mindre innan avresa kan ingen återbetalning ske. Vid uppvisande av läkarintyg återbetalas hela summan utom 200 kronor per person.
 
Anmärkningar:
  • För köpta sportevenemangs-, teater-, konsert- eller showbiljetter tillkommer kostnad för ej försålda biljetter vid alla avbokningar.
  • För inställd konsert eller teater p.g.a. sjukdom eller annan orsak utanför vår kontrollmöjlighet ansvaras ej. Teater/konsertbiljetten återlöses då enligt teaterns villkor.
 
Bokningsbekräftelse: 
Gäller som biljett. Inga fler utskick sker. Påstigningsplats och tid enligt bekräftelsen. Kontrollera noga så att bekräftelsen stämmer med vad som är beställt.
 
Programändring: 
Vi förbehåller oss rätten att ändra i programmet.
 
Prishöjningar: 
Vi reserverar oss för eventuella prishöjningar som inträffar efter programskrivning som vi ej kunnat känna till, till exempel tullar, skatter, valutaförändringar.
 
Våra bussar: 
Är bekväma turistbussar med hög standard, WC och A/C.
 
Övernattningsväska: 
Oftast när vi övernattar på färja lämnar vi bagaget kvar i bussen och tar med oss en övernattningsväska till hytten. Packa därför det du behöver ha ombord, t ex ombyte till nästa dag i en separat, mindre väska. Packa ej passet i din stora resväska.
 
Europeiskt sjukförsäkringskort: 
Vi rekommenderar att du har med dig det europeiska sjukförsäkringskortet när du reser utomlands till de länder där kortet gäller. Beställ sjukförsäkringskortet från Försäkringskassan senast två veckor innan avresa.

Maxvikt för bagage: 
På grund av bussens viktbestämmelser kan varje passagerare ta med sig max 30 kg bagage inklusive inhandlade varor under resan. Om flygtransport ingår i resan gäller flygbolagets regler för maxvikt.

Giltigt pass:  
Pass krävs till samtliga länder utom Norden (gäller nordiska medborgare). Speciell ID-handling som visar nationalitet  fungerar i vissa fall. Om du ej har nordiskt pass bör du kontrollera med ambassaden vad som gäller. Notera att vissa länder kräver att passet är giltigt ett visst antal månader efter hemkomst. Kontrollera detta innan avresa. Det är resenärens skyldighet att ha med sig korrekta och giltiga handlingar.
 
Namn: 
På våra utlandsresor krävs fullständigt, korrekt stavat namn på samtliga resenärer. Skrivs inte namnet lika i passet och på biljetten kan man som resenär nekas att åka med eller utsättas för extrakostnader.
 
Särskilda bussplatser: 
Inga platsreservationer i bussarna. Undantag kan göras för personer med särskilda skäl, t.ex. handikapp.
 
Handikapp och allergier: 
Speciella önskemål avseende t.ex. kost m.m. skall meddelas vid bokningstillfället.
 
Minimiantal för resan: 
20 resenärer om inget annat angivits på programbladet.
 
Inställd resa:
På flerdagsresor med buss meddelar vi senast 25 dagar före avresan. Resor med flyg meddelas senast tre månader före avresa. Dagsresor med buss meddelar vi senast 14 dagar före avresa.
 
Klagomål: 
Klagomål på hotell eller andra delar av resans arrangemang bör framföras till reseledare eller chaufför under resan för att kunna avhjälpas omgående.
Övriga synpunkter eller klagomål görs till Lindbergs Bussar AB så snart som möjligt efter hemkomst.