019-31 50 50 | info@lindbergsbuss.se
Glanshammarsvägen 82, Örebro  |  Kontakta oss

Coronaviruset

och resebranschen. Det här gäller.​​​​​​​

Viktig information om coronaviruset.

Många resenärer kontaktar oss nu med frågor rörande coronaviruset (Covid-19) och spridningen i Europa. Vi följer både Utrikesdepartementet och Folkhälsomyndighetens rekommendationer noggrant och uppdaterar oss löpande om utvecklingen.
 
INFORMATION ANGÅENDE AVBOKNINGAR
Utgångspunkten är att Utrikesdepartementets bedömning är den som gäller. 
Enligt paketreselagen har en resenär som köpt en paketresa rätt att avboka utan kostnad om det är farligt eller inte tillrådligt att åka till resmålet.

Lista på länder som UD avråder att resa till. Klicka här.


Resor som är planerade i närtid
Om det inträffar extraordinära eller oundvikliga händelser på ett resmål som i stor utsträckning påverkar resan så har resenären rätt att avboka resan utan avbokningsavgift. Resenärer som skulle ha rest till ett land eller region som nu omfattas av avrådan har i och med detta rätt att avboka och få hela resans pris återbetalt.

Om en kund avbokar en resa innan UD har gått ut med en avrådan gäller vanliga avbokningsregler. 

I så fall är det kunden som gör ett eget val att avboka, utan ersättning. En avbokning räknas som ett hävande av avtal, och det finns alltså inte längre något avtal om resa mellan kunden och företaget. Om det därefter kommer en avrådan är oväsentligt i det fallet.


Resor som är planerade längre fram
För att resenärerna ska ha rätt att avboka en resa längre fram i tiden förutsätts att det med säkerhet går att konstatera att resmålet påverkas vid tidpunkten för aktuell resa.

En avrådan från UD tas bort när läget bedöms vara säkrare och det går därför inte att avboka resor långt fram i tiden med hänvisning till en nu gällande avrådan. En riktlinje är att resenärer bör ha rätt att avboka resor kostnadsfritt på grund av en avrådan inom 14 dagar före avresa.


Om resenärer befinner sig på resmål som UD avråder från resor till
Resenärer som befinner sig på ett resmål när UD gör en avrådan har inte rätt att avboka resten av resan - om de väljer att avbryta resan så har de inte rätt till återbetalning av de delar som inte nyttjas. 

Vi som researrangör har dock en skyldighet att hjälpa resenärer som avbryter en resa med att hitta ett sätt att ta sig hem. Däremot så är det resenären som står för den kostnaden eftersom de har valt att avbryta resan.


Ändringar av innehåll i ett arrangemang eller paketresa
Regeringen har infört förbud mot sammankomster med mer än 500 deltagare. 
Detta kommer att påverka större evenemang som i dagsläget ingår i paketresor.

Som arrangör är vi skyldiga att informera om ändringar som sker i paketresorna. Om det i dagsläget är osäkert om det blir ändringar kan vi gå ut med en allmän information om att det kan ske ändringar på grund av myndighetsbeslut, men att vi inte vet mer i dagsläget.

Om vi som arrangör får reda på att en programpunkt under resan, exempelvis ett arrangemang, kommer att ändras ska detta meddelas och kunden ska i första hand, om det är möjligt, erbjudas ett ersättningsarrangemang. 

Om ändringarna är väsentliga, exempelvis om ett evenemang var huvudsyftet med resan, får kunden avboka resan kostnadsfritt. 

Vad som är väsentligt bedöms från fall till fall, men om en resa består av exempelvis flera museibesök och alla muséer är stängda, är det en väsentlig ändring.

Om det går att göra mer än hälften av besöken och de som inte går att genomföra ersätts med andra aktiviteter, anser man att arrangören kan hänvisa till att det inte är väsentligt.

Resor som genomförs nu
När vi genomför resor rekommenderar vi resenärerna att agera som vid en influensa – det vill säga att tvätta händerna ofta med tvål och vatten, hosta och nysa i armvecket och undvika att röra ögon och ansikte med otvättade händer. 

Som resenär kan du även skriva upp sig på Svensklistan.
Uppgifterna kan vid behov användas av UD eller ambassaden för att kontakta dig om en konsulär krissituation skulle inträffa på resmålet.